Koordinatörlükler


Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Farabi Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÇiFÇİ

Mevlana Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÖZDENK

AKTS Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÜNALDI

Sınav Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Meziyet TAŞÇI

Web Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZCAN