Hakkında


 

 

Programın Amacı:

İnsanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir. Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilmekte olup, mezunlarımız,  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.

Bölüm

Ana Bilim Dalı

Öğretim Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

 3

 -

1. Sınıf 59